www.exaltdesign.net







Učebnice
Práce s učebnicemi netvoří hlavní náplň našich hodin, doporučujeme je však používat k doprovodným aktivitám při výuce.Vždy záleží na druhu zvoleného kurzu, vzájemné dohodě klienta s lektorem a jeho doporučení.

Nejžádanější učebnice:

New Headway English course


1234
International express


1234
Grammar in use


123
Grammar way


First certificate coursebook


English vocabulary in use


Grammar in practice1


Vocabulary in practice1



Ukázky používaných materiálů: