www.exaltdesign.netJazyková škola English4U vznikla v Mohelnici v roce 2004. Svou filozofií výuky a poskytovaných služeb vybočuje ze současného průměru na trhu jazykových služeb. Naším hlavním cílem je poskytovat klientům služby na nejvyšší profesionální úrovni tak, aby byli schopni získané vědomosti ihned utilizovat v praxi. Lektoři již tedy i v nižších úrovních kladou zásadní důraz na běžný mluvený jazyk. Při výuce se orientujeme na efektivitu, respektování individuálních potřeb klienta a zajištění jeho úplné spokojenosti zejména v oblasti pokroku v osvojování jazykových vědomostí. Naše společnost působí na trhu jazykových služeb odlišným způsobem.

Proč právě my?

 • Vysokoškolsky vzdělaní lektoři s pedagogickými zkušenostmi zajišťují opravdu kvalitní výuku (nikoliv studenti).
 • Neplatíte úředníky.
 • Ryze individuální přístup výrazně napomáhá žádanému efektu.
 • Operativně reagujeme na potřeby klientů.

V čem jsme jiní?

 • Učíme moderně
  Kromě klasické interakce mezi zákazníkem a lektorem se zaměřujeme na kreativní metody učení a klademe zásadní důraz na běžnou komunikaci, a to již od nejnižších úrovní studia. Zákazník je tedy od samého počátku studia aktivně v kontaktu se současným mluveným jazykem včetně jeho hovorových rysů a vývojových tendencí.
 • Učíme efektivně
  Vysokoškolsky vzdělaní lektoři poskytují na základě pedagogických zkušeností a pobytů v zahraničí ty nejlepší záruky odpovídajícího progresu v jazykových a pedagogických dovednostech.

 • Optimálně motivujeme
  Motivace je jedním za základních činitelů úspěchu, tato oblast je pro učení klíčová, a to především u studentů tzv. “ věčných začátečníků”.

 • Učíme různorodě
  Neupřednostňujeme učebnice.Úspěšnost výuky je zajišťována především interakcí, intenzivním individuálním přístupem a množstvím vlastních doprovodných materiálů.

 • Respektujeme individuální potřeby klienta
  Vstřícně a efektivně reagujeme na vzniklé situace v průběhu spolupráce a stavíme výuku na osobních přednostech studenta, což má nemalý vliv při osvojování jazykových dovedností.

 • Sledujeme průběh procesu osvojování
  Pravidelně monitorujeme kvalitu výuky a pokroku u studentů rozlišovacími testy, vstupními a výstupními testy, v případě zájmu postupovými zkouškami ( písemné a ústní ) na konci každého období, dle požadavků zákazníka.