www.exaltdesign.netSlužby spojené s překladatelstvím

 • Překlady všeobecné, poloodborné, odborné

 • Překlady s ověřením a doložkou soudního tlumočníka

 • Komplexní grafické zpracování překladu dle požadavků zákazníka (grafický software, příprava pro tisk, internetové a firemní prezentace, tvorba stránek v angličtině, reklamní letáky).

 • Korektury překladů

 • Přepis rozsáhlých prací

 • Grafická úprava a předtisková příprava závěrečných, studijních a jiných prací

Termíny vyhotovení

 • Klasický termín - překlad je vyhotoven v termínu delším než 4 dny, počet obvykle nepřesahuje 10 normovaných stran denně.

 • Spěšný termín - překlad je vyhotoven do 4 dnů za předem sjednaných podmínek dle ceníku a rozsahu.

 • Expresní termín - překlad je vyhotoven do 24h od zadání

Ceník

Cena překladu vždy závisí na druhu překladu a termínu vyhotovení. Cena je vždy stanovena za jednu normostranu (NS), tj. 1800 úhozů (dříve 30 řádků po 60 úhozech na psacím stroji). Více jak polovina nedokončené normostrany se účtuje jako NS úplná.

U většiny překladů stanovujeme cenu předem.

Všeobecný text Poloodborný text Odborný text
 Z *cj do češtiny od 250,- od 290,- od 320,-
 Z češtiny do *cj od 280,- od 310,- od 340,-

*cj - cizí jazyk

Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné.

Přirážky k ceně některých překladů

 • Spěšné termíny dle rozsahu přirážka od + 30%

 • Expresní termíny dle rozsahu přirážka od + 50%

Soudně ověřené překlady

U soudně ověřených překladů je cena stanovena na 370,- Kč/NS ( zahrnuje ověření a razítko soudního překladatele, text je svázán soudní stužkou). Cena soudně ověřených překladů se počítá za skutečně přeložené strany.
Lze také zajistit notářské ověření kopie překladu, +30,-Kč/NS.

Se stálými klienty lze dohodnout zvýhodněné platební podmínky. Pro větší překladatelské projekty stanovujeme individuální ceník.

Korektury překladů od 100,-Kč za normostranu. 

Jak můžete překlad objednat ?

 • Osobně po dohodě na adrese Mohelnice 789 85, Kostelní nám. 2, u nových klientů nutno přiložit písemnou objednávku s fakturačními údaji.

 • Telefonicky na 604 659 660, 605 439 416, u nových klientů nutno zaslat poštou nebo e-mailem objednávku s fakturačními údaji.

 • E-mailem na english4u@english4u.cz , u nových klientů nutno přiložit písemnou objednávku s fakturačními údaji.