www.exaltdesign.net  • Soukromá výuka
Kurzy pro veřejnost - skupiny max. po 5 studentech, jednou týdně 60 min, všechny úrovně pokročilosti, zápis do konce září i během roku
Individuální kurzy - výuka „face to face“, individuální přístup i termíny lekcí, frekvence dle přání zákazníka
Výuka dvojic - cena jako při individuální výuce, pro oba klienty společná
Výuka rodilým mluvčím - určena nejen pro pokročilejší úrovně

  • Firemní výuka

Analýza jazykových znalostí ve firmě - jazykový audit a projekt

Vzhledem k potřebě co nejvyšší efektivity řešení otázky jazykového vzdělávání v jednotlivých firmách ověřujeme dle dohody skutečnou úroveň jazykových znalostí zaměstnanců firem a na základě analýzy stanovujeme celkový projekt řešení.

Firemní audit úrovně vědomostí zaměstnanců probíhá dle standardů dokumentu Rady Evropy - Evropského referenčního rámce ERR – CEF

Firemní projekt: 

Rozdělení do skupin dle požadavků klienta a výsledků auditu
Respektování časových požadavků klienta
Organizační zajištění s minimálními požadavky z pozice klienta
Obsah a orientace samotné výuky
Monitoring procesu osvojování

Výuka rodilým mluvčím 

Individuální a skupinová výuka 

Bussiness English 

Angličtina v EU

Hospodářská angličtina


  • Intenzivní kurzy

Víkendové - pátek až neděle
Pokud nemáte čas chodit na výuku během pracovního týdne, jsou tyto kurzy určeny právě Vám. Lekce probíhají v prostorách učeben jazykové školy. Kurz proběhne, pokud se do něj na daný termín přihlásí nejméně 3 studenti.
Začátek kurzu v pátek v 1500h, konec v neděli ve 1230h
Lekce po 60 min, celkem 15 jednotek
Maximálně 5 studentů ve skupině.
Orientace na komunikaci.

Sobotní
Tento intenzivní kurz je určen hlavně pro ty, kteří chtějí alespoň část víkendu věnovat vzdělávání a rozvíjení svých jazykových dovedností. Kurz proběhne, pokud se do něj na daný termín přihlásí nejméně 3 studenti.
Začátek kurzu v 900h, konec v 1700h.
Lekce po 60min, celkem 6 jednotek
Maximálně 5 studentů ve skupině.

Týdenní intenzivní kurzy
Intenzivní výuka v naší agentuře nebo přímo ve Vaší firmě. Kvalifikovaní čeští lektoři nebo rodilí mluvčí.
Lekce po 90min
Maximálně 3 studenti ve skupině.

Pobytové intenzivní kurzy (outdoor courses)
Intenzivní výuka na rekreační chatě s ubytováním a stravou.
Lekce po 90min.
Kurzovné: dle podmínek a délky kurzu (v ceně není zahrnuto ubytování a strava)

Intenzivní příprava na cestu do zahraničí
Tento kurz je určen hlavně zájemcům o práci nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí. Je plně podřízen individuálním požadavkům klienta.
Kurzovné je stanoveno na základě počtu a frekvence lekcí.


  • Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ, VŠ, Státní ZK


  • Příprava k mezinárodním zkouškám a certifikátům – FCE, TOEFL, PET, KET, BEC


  • Business English


  • Čeština pro cizince - English for foreigners


  • Výuka pro děti